ประกัน PM2.5

การประกันภัยโรคร้ายแรง PM 2.5
CRITICAL ILLNESS PROTECTION PLAN PM 2.5

 

 

แผนประกันนี้เหมาะกับใคร?

 

   

 

บุคคลทั่วไปที่ต้องการความคุ้มครองโรคร้ายแรงจาก PM2.5

 

 

รายละเอียดอื่น ๆ

  • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย หรือ โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
  • เบี้ยประกันภัยนี้สำหรับผู้สมัครเอาประกันภัย อายุ 20-60 ปีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และสามารถต่ออายุได้ถึง 64 ปี เท่านั้น
  • เบี้ยประกันภัยนี้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัย
 
 

ที่มา: TIP, การประกันภัยโรคร้ายแรง PM 2.5

 

หากต้องการให้เราแนะนำและทำข้อเสนอกรมธรรม์ตามความต้องการของท่าน

สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

"ทางเราจะจัดทำข้อเสนอและติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด"

แบบฟอร์มขอข้อเสนอกรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง PM 2.5

แบบฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ต้องการทำประกันเบื้องต้น

บทความประกันภัย