ใบคำขอ COVID-19


ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

 

  

****ประกาศ: หลังจากวันที่ 3 มีนาคม 2563 ทางทิพยประกันภัย, สินมั่นคงประกันภัย และวิริยะประกันภัย ไม่รับผู้เอาประกันที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และ/หรือ โรคมะเร็งแล้ว****

  ***ประกันภัยโคโรนาไวรัสจากบริษัท วิริยะประกันภัย (VIB) มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน***

 

TVinsure ขออนุญาติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 นต้นไป และทาง TVinsure จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มจาก 2 บริษัทประกันภัย คือ เมืองไทยประกันภัย (MTI) และสินทรัพย์ประกันภัย (AIC)

 

ประกาศ!!!!!!!!!!!!ประกันภัยโคโรนาไวรัสจากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย (SMK) มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน โดยมีผลบังคับใช้กับการแจ้งงานตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563

เนื่องจากมีคนแจ้งงานเข้าที่บริษัทสินมั่นคงประกันภัยเป็นจำนวนมากทำให้บริษัทสินมั่นคงประกันภัยไม่สามารถบริการออกกรมธรรม์ให้ได้ทันเวลา ทางเราจึงขออนุญาตปิดรับประกันภัยโคโรนาไวรัสของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเข้ามาก่อนหน้านี้ทางเราจะจัดการติดตามดำเนินการแจ้งงานเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทุกท่าน

 


บทความประกันภัย