ประกันภัยไซเบอร์ CyberEdge

CyberEdge

ประกันภัยไซเบอร์

ทุกบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการละเมิดข้อมูล หรือการถูกปล่อยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้ตั้งใจ การรั่วไหลของข้อมูลและการถูกแฮกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลของพนักงานในบริษัทเอง ซึ่งมีผลกระทบมาจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะภัยคุกคามจากเทคโนโลยีเหล่านั้น ดังนั้นทุกบริษัทควรเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายนี้ด้วยการโอนถ่ายความเสี่ยงผ่านประกันภัยไซเบอร์

 

"Any company can be affected by a breach of sensitive customer or employee information. And as technology becomes more complex and sophisticated, so do the threats we face. That is why every business and organization needs to be prepared with cyber liability insurance."

 

ความคุ้มครอง (Coverage)

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่ 3 (Third Party Coverage)

ความรับผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Liability)

ความรับผิดต่อข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท (Corporate Data Liability)

ความรับผิดต่อข้อมูลจากการจ้างงานภายนอก (Outsourcing Liability)

ความรับผิดต่อความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Liability)

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี (Defence Costs)

 

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่ 1 (First Party Coverage)

การสืบสวนการจัดการข้อมูล (Data Administrative Investigation)

ค่าปรับการจัดการข้อมูล (Data Administrative Fines)

การกอบกู้ชื่อเสียง (Repair of the Policyholder Reputation)

การกอบกู้ชื่อเสียงของบุคคล (Repair of Individual Reputation)

การแจ้งเตือนผู้ได้รับผลกระทบ และการเฝ้าระวัง (Notification & Monitoring)

ข้อมูลทางอีเล็กทรอนิคส์ (Electronic Data)

บริการนิติวิทยาศาสตร์เชิงรุก (Pro - Active Forensic Service)

 

ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติม (Optional Extensions)

Third Party Coverage: ความรับผิดต่อเนื้อหาของสื่อต่อบุคคลภายนอก (Media Content Liability)

First Party Coverage: ความรับผิดต่อการขู่ทำลายทางไซเบอร์ (Cyber Extrotion)

First Party Coverage: การประกันภัยการหยุดชะงักของเครือข่ายหรือระบบ (Network Interuption)

  

ที่มา: AIG, กรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ (CyberEdge Policy)

ต้องการอ่านแผนความคุ้มครองโดยละเอียดคลิกที่นี่ (Coverage Summary)

 

หรือ

 

หากต้องการให้เราแนะนำและทำข้อเสนอกรมธรรม์ตามความต้องการของท่าน

สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

"ทางเราจะจัดทำข้อเสนอและติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด"

 

แบบฟอร์มขอข้อเสนอกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ CyberEdge

แบบฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลบริษัทที่ต้องการประกันเบื้องต้น

บทความประกันภัย