ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เราแนะนำ


  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Happy 45 Plus มั่นใจกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครองแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ...

  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA MY SAVE จุดเด่นของแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ คุ้มครองหากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูงสุด 3,000,000 บาท คุ้มครองการถูกฆาตกรรม...