ประกันสุขภาพ SMK Health Care

ประกันสุขภาพ SMK Health Care

 ช่วยให้คุณอุ่นใจยามเจ็บไข้ เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งยังหมดกังวลจากภาระค่ารักษาพยาบาล ด้วยความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ได้รับเกินคุ้ม 

 

มีให้เลือก 4 แผน ดังนี้

SMK IPD Care

SMK IPD Premium

SMK IPD & OPD Care

SMK Special Care

 

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพนี้

 

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)

หรือ

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ตามแผนประกันที่เลือก

 

แผนประกันนี้เหมาะกับใคร?

   

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเลือกความคุ้มครอง OPD และ IPD ตามความเหมาะสม

สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 11- 60 ปี

 (ต่ออายุถึง 65 ปีบริบูรณ์)

 

 

รายละเอียดเงื่อนไขการประกันสุขภาพ

คุ้มครองประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ (อบ.2) สูงสุด 50,000 บาท

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพผู้เอาประกันภัยตามข้อเท็จจริงในแบบฟอร์มคำขอเอาประกัน เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย

 นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้สูงสุดถึง 30 วัน/ครั้ง

กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี (ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน , ไม่เกิน 7 ครั้งต่อโรค)

 ที่มา: สินมั่นคงประกันภัย, ประกันสุขภาพ SMK Health Care 

 

โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อยกเว้นกรมธรรม์ และข้อยกเว้นอื่น ๆ ในแต่ละความคุ้มครองจากกรมธรรม์

ต้องการอ่านแผนความคุ้มครองโดยละเอียดคลิกที่นี่

 

หรือ

 

หากต้องการให้เราแนะนำและทำข้อเสนอกรมธรรม์ตามความต้องการของท่าน

สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

"ทางเราจะจัดทำข้อเสนอและติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด"

 

 

แบบฟอร์มขอข้อเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพ SMK Health Care

แบบฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ต้องการทำประกัน

บทความประกันภัย