ประกันสุขภาพเติมเต็ม

ประกันสุขภาพเติมเต็ม

ประกันสุขภาพสำหรับคนไข้ในที่มีค่ารักษาพยาบาลสูง เติมวงเงินได้ ไร้กังวลการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เฉพาะกรณีผู้ป่วยใน)

 

 

 

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพนี้

 

 ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากประกันที่แรก

สามารถเลือกเติมเต็มวงเงินความคุ้มครองผู้ป่วยในเพิ่มจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพทั่วไป 

ให้วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยในสูงขึ้นได้ 100,000 – 300,000 บาท ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 

 

หมายเหตุ

ผู้เอาประกันภัยต้องใช้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในของกรมธรรม์ประกันสุขภาพอื่น ไม่น้อยกว่าจำนวนความรับผิดส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นี้ก่อน จึงจะมาใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในของกรมธรรม์นี้ได้

ความรับผิดส่วนแรก (ที่ผู้เอาประภัยรับผิดชอบเอง) ที่ 30,000 บาท

 

แผนประกันนี้เหมาะกับใคร?

   

บุคคลทั่วไป

คนไข้ในที่มีค่ารักษาพยาบาลสูง ที่ต้องการประกันสุขภาพแบบเติมวงเงินได้

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

กรมธรรม์นี้จะมีผลคุ้มครองเมื่อมีค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน (IPD) เท่านั้น 

ผู้เอาประกันภัยต้องใช้กรมธรรม์นี้ควบคู่กับกรมธรรม์ประกันอื่นใดที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (IPD) อยู่ด้วย เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในได้ไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดตามวงเงินทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นี้

 

 

*โปรดศึกษารายละเอียด ตารางผลประโยชน์ อัตราเบี้ยประกันสุทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ในแต่ละความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ตามไฟล์แนบนี้

ที่มา: สินมั่นคงประกันภัย, ประกันสุขภาพเติมเต็ม

 

 

หากต้องการให้เราแนะนำและทำข้อเสนอกรมธรรม์ตามความต้องการของท่าน

สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

"ทางเราจะจัดทำข้อเสนอและติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด"

แบบฟอร์มขอข้อเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพเติมเต็ม

แบบฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ต้องการทำประกัน

บทความประกันภัย