ประกันสุขภาพ ตามฟิต ตามก้าว

ประกันสุขภาพ ตามฟิต ตามก้าว

คนที่มีสุขภาพแข็งแรง (ฟิตกว่า) มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงไม่ฟิตร่างกาย เบี้ยประกันสำหรับคนที่ฟิตกว่าจึงควรจ่ายน้อยกว่า นอกจากนี้ยังสามารถ รับเบี้ยคืนอีกหากออกกำลัง (ก้าวเดิน) ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

 

 

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพนี้

 

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) 

 ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

(สำหรับกรณีผู้ป่วยนอกผู้เอาประกันเลือกซื้อ หรือไม่ซื้อก็ได้)


ให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามความฟิตแก่ลูกค้าเป็นรางวัลความฟิตก่อนตั้งแต่วันแรกที่ทำประกันพร้อมสภาพความฟิต 

(ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุแล้วจึงจะให้ส่วนลดปีต่อไปเหมือนบริษัทอื่น) 

ให้เบี้ยประกันคืนสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพตามฟิต ตามก้าว เมื่อดาวน์โหลด SMK Health App และสามารถออกกำลัง (ก้าวเดิน) ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

หมายเหตุ

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุุจะให้ความคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจาก วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 

แผนประกันนี้เหมาะกับใคร?

   

บุคคลทั่วไป

ที่ต้องการประกันสุขภาพควบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

โดยมีเงื่อนไข
ว่า
"สำหรับคนที่ฟิตกว่าจึงควรจ่ายน้อยกว่า"

 ผู้เอาประกันที่มีดัชนีมวลกาย (BMI)* อยู่ในเกณฑ์ปกติ (มีส่วนลดพิเศษ)

 

รายละเอียดส่วนลดลูกค้าประกันสุขภาพตามฟิต ตามก้าว
...ยิ่งก้าว เบี้ยยิ่งลด...
*

 

1. โหลด แอปพลิเคชัน SMK Health App ได้ส่วนลด 5%

 

2. ดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5-24.9) ได้ส่วนลด 5%

 

3. ผลการออกกำลัง (ก้าวเดิน) เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ในการคืนเบี้ยประกันเมื่อครบอายุกรมธรรม์

 

3.1 หากมีสถิติก้าวเดินเฉลี่ย 3,000 - 6,000 ก้าว/วัน รับเบี้ยประกันคืน 5 %

 

3.2. หากมีสถิติก้าวเดินเฉลี่ย 6,000 ก้าว/วัน ขึ้นไป รับเบี้ยประกันคืน 10 %

 

รวมแล้วลูกค้าได้ลดสูงสุดถึง 20% จากเบี้ยประกันตามฟิต ตามก้าว ราคาปกติ

 

 

*โปรดศึกษารายละเอียด ตารางผลประโยชน์ อัตราเบี้ยประกันสุทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ในแต่ละความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ตามไฟล์แนบนี้

ที่มา: สินมั่นคงประกันภัย, ประกันสุขภาพ ตามฟิต ตามก้าว

 

 

หากต้องการให้เราแนะนำและทำข้อเสนอกรมธรรม์ตามความต้องการของท่าน

สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

"ทางเราจะจัดทำข้อเสนอและติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด"

 

แบบฟอร์มขอข้อเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตามฟิต ตามก้าว

แบบฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ต้องการทำประกัน

บทความประกันภัย