ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids

ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids

แผนประกันที่พร้อมจะดูแลลูกน้อยของคุณอย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและโรคเด็กสุดฮิตอีกต่อไป สามารถเบิกได้ทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) พร้อมทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี

 

 

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพนี้

 

สามารถเบิก OPD/IPD เฉพาะโรคเด็กสุดฮิต คือ ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, ตาแดง, มือเท้าปาก 

พร้อมทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี 

เบี้ยประกันภัยเพียง 4,300 บาทต่อปี

ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

หมายเหตุ

ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก 

สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 15 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

การรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลา  65 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

 

 

แผนประกันนี้เหมาะกับใคร?

   

บุคคลทั่วไปที่ต้องประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

ประกันสุขภาพสำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี*

ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว

 

*โปรดศึกษารายละเอียด ตารางผลประโยชน์ อัตราเบี้ยประกันสุทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ในแต่ละความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ตามไฟล์แนบนี้

ที่มา: สินมั่นคงประกันภัย, ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids

 

 

หากต้องการให้เราแนะนำและทำข้อเสนอกรมธรรม์ตามความต้องการของท่าน

สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

"ทางเราจะจัดทำข้อเสนอและติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด"

 

แบบฟอร์มขอข้อเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids

แบบฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของผู้ติดต่อและบุคคลที่ต้องการทำประกัน

บทความประกันภัย