ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ช่วยให้คุณไม่ยุ่งยากเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะคุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย ช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว

 

 

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพนี้

 ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสำหรับผู้ป่วยใน

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 สามารถใช้ผลประโยชน์ควบคู่กับประกันที่มีอยู่ได้

 

แผนประกันนี้เหมาะกับใคร?

   

บุคคลทั่วไปที่ต้องการจ่ายความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย

ผู้เอาประกันมีอายุตั้งแต่ 11-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)

 Plan A: การรักษาตัวใน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี แบบเหมาจ่ายที่ 300,000 บาท*

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี): ไม่คุ้มครอง*

 

Plan B: การรักษาตัวใน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี แบบเหมาจ่ายที่ 300,000 บาท*

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี): 1,000 บาท*

 

Plan C: การรักษาตัวใน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี แบบเหมาจ่ายที่ 500,000 บาท*

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี): ไม่คุ้มครอง*

 

Plan D: การรักษาตัวใน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี แบบเหมาจ่ายที่ 500,000 บาท*

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี): 1,500 บาท*

 

 

*โปรดศึกษารายละเอียด ตารางผลประโยชน์ อัตราเบี้ยประกันสุทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ในแต่ละความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ตามไฟล์แนบนี้

ที่มา: สินมั่นคงประกันภัย, ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

 

 

หากต้องการให้เราแนะนำและทำข้อเสนอกรมธรรม์ตามความต้องการของท่าน

สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

"ทางเราจะจัดทำข้อเสนอและติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด"

 

แบบฟอร์มขอข้อเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

แบบฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ต้องการทำประกัน

บทความประกันภัย