ประกันสุขภาพ OPD 21+

 

 ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+

 ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับอาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และยังช่วยให้คุณได้คลายความวิตกจากค่ารักษาพยาบาลที่ตามมา

 

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพนี้

 

แยกซื้อประกันผู้ป่วยนอก (OPD) ได้ ไม่ต้องซื้อพ่วงผู้ป่วยใน (IPD)

ดูแลรักษาพยาบาลสูงสุดถึง 90,000 บาทต่อปี

รับการรักษาได้สูงสุดถึง 30 ครั้งต่อปี

 

 

แผนประกันนี้เหมาะกับใคร?

   

บุคคลทั่วไปที่ต้องการทั้งความคุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยนอก OPD

สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 21 - 60 ปี

Plan A: ผู้ป่วยนอก OPD ที่ 800 บาท*

Plan B: ผู้ป่วยนอก OPD ที่ 1,000 บาท*

Plan C: ผู้ป่วยนอก OPD ที่ 1,500 บาท*

Plan D: ผู้ป่วยนอก OPD ที่ 2,000 บาท*

Plan E: ผู้ป่วยนอก OPD ที่ 3,000 บาท*

 

รายละเอียดเบื้องต้น*

 

"ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก"

"เบิกค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน ไม่เกิน 7 ครั้งต่อโรค และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี"

"เพียงแค่ยื่นบัตร Care Card โรงพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD ได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล"

 

 

*โปรดศึกษารายละเอียด ตารางผลประโยชน์ อัตราเบี้ยประกันสุทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ในแต่ละความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ตามไฟล์แนบนี้

ที่มา: สินมั่นคงประกันภัย, ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+

 

 

หากต้องการให้เราแนะนำและทำข้อเสนอกรมธรรม์ตามความต้องการของท่าน

สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

"ทางเราจะจัดทำข้อเสนอและติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด"

 

แบบฟอร์มขอข้อเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21

แบบฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ต้องการทำประกัน

บทความประกันภัย