ประกันสุขภาพที่เราแนะนำ


  • ประกันภัยสุขภาพยูนิเวอร์แซล ซีรีย์แผน แอลเอ็มจีแฮปปีเฮลท์ 15,000 จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพนี้ ราคาเดียว 15,000 บาท* มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เบี้ยประกันสามารถนำไ...

  • ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+ ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับอาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และยังช่วยให้คุณได้คลายความวิตกจากค่ารักษาพยาบาลที่ตามมา จุดเด่นขอ...

  • ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ช่วยให้คุณไม่ยุ่งยากเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะคุ้มครองวงเงินค่ารักษาพ...

  • ประกันสุขภาพ SMK Health Care ช่วยให้คุณอุ่นใจยามเจ็บไข้ เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งยังหมดกังวลจากภาระค่ารักษาพยาบาล ด้วยความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ได้รับเกินคุ้ม มีให...

  • ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต ช่วยให้คุณสามารถคลายความกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงได้ ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ทำให้คุณอุ่นใจหากต้องเข้ารักษาตั...

  • ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids แผนประกันที่พร้อมจะดูแลลูกน้อยของคุณอย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและโรคเด็กสุดฮิตอีกต่อไป สามารถเบิกได้ทั้งแบบ...

  • ประกันสุขภาพ ตามฟิต ตามก้าว คนที่มีสุขภาพแข็งแรง (ฟิตกว่า) มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงไม่ฟิตร่างกาย เบี้ยประกันสำหรับคนที่ฟิตกว่าจึงควรจ่ายน้อยกว่า นอ...

  • ประกันสุขภาพเติมเต็ม ประกันสุขภาพสำหรับคนไข้ในที่มีค่ารักษาพยาบาลสูง เติมวงเงินได้ ไร้กังวลการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เฉพาะกรณีผู้ป่วยใน) จุดเด่นของแผ...

  • ประกันสุขภาพกลุ่ม SME แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองดูแลสุขภาพของพนักงานให้ได้การรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อพนักงานเกิดเจ็บป่วยธุรกิจขนาด...