ประกันสุขภาพ Universal Series

 ประกันภัยสุขภาพยูนิเวอร์แซล ซีรีย์ 

แผน แอลเอ็มจีแฮปปีเฮลท์ 15,000

 

 

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพนี้

 

ราคาเดียว 15,000 บาท*

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

เบี้ยประกันสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้

ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 

แผนประกันนี้เหมาะกับใคร?

   

บุคคลทั่วไปที่ต้องการทั้งความคุ้มครองแบบ OPD และ IPD

แผน 1 สำหรับอายุ 18 - 30 ปี

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน): 4,000 บาท*

 การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี): 1,500 บาท*

 

แผน 2 สำหรับอายุ 31 - 45 ปี

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน): 4,000 บาท*

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี): 1,000 บาท*

 

แผนที่ 3 สำหรับอายุ 46 - 55 ปี

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน): 3,000 บาท*

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี): 500 บาท*

 

แผนที่ 4 สำหรับอายุ 56 - 65 ปี

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน): 2,500 บาท*

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี): ไม่คุ้มครอง*

 


*โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อยกเว้นกรมธรรม์ และข้อยกเว้นอื่น ๆ ในแต่ละความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ตามไฟล์แนบนี้ 

ที่มา: LMG, ประกันภัยสุขภาพยูนิเวอร์แซล ซีรีย์ แผน แอลเอ็มจีแฮปปีเฮลท์ 15,000

 

 

หากต้องการให้เราแนะนำและทำข้อเสนอกรมธรรม์ตามความต้องการของท่าน

สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

"ทางเราจะจัดทำข้อเสนอและติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด"

 

 

แบบฟอร์มขอข้อเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพ Universal Series แผน แอลเอ็มจีแฮปปีเฮลท์ 15,000

แบบฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ต้องการทำประกัน

บทความประกันภัย