ประกันรถยนต์ Ultra Save

Ultra Save

แผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 

 

แผนประกันนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถดี เคลมน้อย

เหมาะสำหรับรถที่อายุไม่เกิน 12 ปี

**ต้องตรวจสภาพรถ**

 

 

วัตถุประสงค์

ต้องการเบี้ยราคาถูก ด้วยความคุ้มครองจัดเต็มแบบชั้น 1

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม - "ประกันรถยนต์แต่ละชั้นแตกต่างกันอย่างไร?"

 

 

มียกเว้นค่าความเสียหายส่วนแรก 3,000  บาท กรณีชนกับยานพาหนะทางบก หรือผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งรายละเอียดรถยนต์คู่กรณีได้

*ดังนั้นหากเป็นการชนแบบไม่มีคู่กรณีจะต้องเสียค่าความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท*

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม - "ค่าความเสียหายส่วนแรกคืออะไร?"

 

 

รายละเอียดอื่น ๆ

  • มีแผนประกันภัยให้เลือกทุนประกันถึง 5 แผน ตั้งแต่ ทุนประกันภัย 100,000, ถึง 500,000 
  • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน "MSIG Roadside Assistance" 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
  • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ความเสียหายสืบเนื่องจากอุบัติเหตุ) สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์ "ตามเงื่อนไข 100%  Sure"
 
 
 
 

ที่มา: MSIG, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (Ultra Save) 

ต้องการอ่านแผนความคุ้มครองโดยละเอียดคลิกที่นี่

 

หรือ

 

หากต้องการให้เราแนะนำและทำข้อเสนอกรมธรรม์ตามความต้องการของท่าน

สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลย

"ทางเราจะจัดทำข้อเสนอและติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด"

 

แบบฟอร์มขอข้อเสนอกรมธรรม์ประกันรถยนต์ Ultra Save

แบบฟอร์มเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของรถยนต์ที่ต้องการประกัน

บทความประกันภัย