ประกันการเดินทาง Travel Guard

Travel Guard

แผนประกันภัยการเดินทางกับความคุ้มครองกว่า 180 ประเทศทั่วโลกให้คุณวางใจยามเดินทางในต่างประเทศ

 

บริการฉุกเฉินเมื่อเจ็บป่วย ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีเครือข่ายทั่วโลก กับศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้ง 8 แห่งที่พร้อมดูแล และให้บริการด้วยภาษาไทย และภาษาอื่นอีก 28 ภาษา ที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาฉุกเฉินใดๆได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : การเดินทาง หมายถึง การเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังปลายทางอื่นๆทั่วโลก

 

 

แผนประกันการเดินทางนี้เหมาะกับใคร?

     

บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไป

รายเที่ยว

แผน A และแผน B : อายุระหว่าง 15 – 75 ปี

แผน C และแผน D : แรกเกิด – 85 ปี

รายปี

อายุระหว่าง 15 – 75 ปี

 

 

วัตถุประสงค์

เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ

เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้น หรือขอวีซ่า 

 

 

รายละเอียด

รายเที่ยว

 ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว กับ 4 แผนความคุ้มครอง

รายปี

ให้คุณเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

และสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง สำหรับแผนรายปี

 

รายละเอียดอื่น ๆ

"ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้" 

 

ที่มา: AIG, ประกันเดินทางต่างประเทศ

 

บทความประกันภัย