ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ  
รหัส : in0002
ยี่ห้อ : Chartis
รายละเอียดย่อ :
แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองเมื่อเดินทางต่างประเทศ โดยมี 2 แผนให้เลือกตามความเหมาะสมกับการเดินทาง คือ แผนทวีปเอเชีย และแบบคุ้มครองทั่วโลก
รายละเอียดทั้งหมด :

 ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (รายเที่ยว)

 

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้น ขอวีซ่าเป็นต้น
ความคุ้มครอง
 • ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว
 • คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศ
 • เริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทยหรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
เงื่อนไขการรับประกัน
 • อายุระหว่าง 1 – 85 ปี
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน / การเดินทางในแต่ละเที่ยว
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
จุดเด่นของแผนประกันภัย
 • คุ้มครองไข้หวัดนก
 • คุ้มครองโรคซาร์
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 
คือ ศูนย์ที่ให้บริการข้อมูล , คำแนะนำ , คำปรึกษา แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 • การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
 • การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
 • การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
 • การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
 • การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและส่งศพกลับประเทศ
 • การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
 • การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
 • การให้บริการทั่วไป

หมายเหตุ : วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ให้ยึดถือตามวันที่ประทับตราในหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก 

คลิก...เพื่อดูเอกสารความคุ้มครองและแผนความคุ้มครองเพิ่มเติม

 

ช่องทางการสั่งซื้อ 

 ประกันเดินทาง AIG


จำนวน