ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
PA Top Shieldicon  
รหัส : AZCPPA02
ยี่ห้อ : AZCP
รุ่น : Top Shield
รายละเอียดย่อ :
ประกันอุบัติเหตุจาก AZCP ขยายความคุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 80 ปี
รายละเอียดทั้งหมด :

PA TOP SHIELD

ผลประโยชน์พื้นฐานที่ให้ความคุ้มครอง

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

ผลประโยชน์พิเศษที่ให้ความคุ้มครอง

 • การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
 • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ
 • ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์ อาทิตย์
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มสำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเพิ่มจำนวนเงินประกันภัยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยอัตโนมัติในปีต่ออายุร้อยละ 5 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีแรก ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะที่ปรับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีแรก
 • การชดเชยได้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

 • รับประกันครั้งแรกตั้งแต่ทารกอายุ 1 เดือนจนถึง 60 ปีและอายุ 60 – 65 ปี
 • สามารถต่ออายุดุถึง 80 ปี
 • มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด

 

เอกสารรายละเอียดความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกัน: CLICK HERE!

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
หมายเลขติดต่อกลับ :  *
Email :