ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
iHealth Plusicon  
รหัส : FALCON001
ยี่ห้อ : Falcon Insurance
รายละเอียดย่อ :
ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุจากฟอลคอนประกันภัย
รายละเอียดทั้งหมด :

 

 

 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุจากฟอลคอนประกันภัย

  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยใน
  • คุ้มครองค่าใช้รักษาพยาบาลในการติดตามผลหลังออกจากโรงพยาบาล
  • คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วโลกโดย Assist America
  • ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตร iHealth Plus VIP Card*

*เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในคลินิกหรือโรงพยาบาลเครือข่ายโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เอกสารเพิ่มเติม:

Healthcare Medical Card Membership Benefits: Click Here

Basic Screening Test: Click Here

Blood Screen List: Click Here

Membership Pricing: Click Here

FAQs: Click Here

Application Form: Click Hereหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
หมายเลขติดต่อกลับ :  *
Email :