ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันที่อยู่อาศัย My happy log home  
รหัส : AZCP001
ยี่ห้อ : AZCP
ราคาปกติ :  600.00      
ราคาพิเศษ :  490.00
ไฟล์เอกสาร : happy_log_home.pdf
รายละเอียดย่อ :
ประกันใหม่สุดคุ้มค่าสำหรับบ้านไม้และบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ คุ้มความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกัน ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง อันเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน เบี้ยประกันเริ่มต้นเบาเพียง 490 บาท/ปี
รายละเอียดทั้งหมด :

 คุ้มครองพิเศษครอบคลุมภัยที่ต้องเสี่ยงเจอในทุกวันนี้เช่น

 ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

 การโจรกรรม

 ความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดต่อตัวสิ่งปลูกสร้าง

 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกัน อันเนื่องมาจาก ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ และภัยจากลูกเห็บ

 

เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่เพียง 490 บาท/ปี 

เงื่อนไขการรับประกัน

 คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้) สิ่งปลูกสร้างชั้น 3 (บ้านไม้) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเท่านั้น

 คุ้มครองบ้านเดี่ยว ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น

 สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่ง สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

 ไม่คุ้มครองโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ คอมพิวเตอร์พกพา เงินสด เช็ค เอกสารทางธุรกิจ ฯลฯ

 ไม่คุ้มครองทรัพย์สินใดๆ ที่อยู่ในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ดูแลรักษา

 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเว้นการรับประกันภัยในบางพื้นที่

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ หรือสนใจติดต่อพนักงานได้ที่

ช่องทางการสั่งซื้อ

 


กรอกรายละเอียดเบื้องต้น
ชื่อผู้เอาประกัน  *
ที่อยู่ติดต่อ  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  *
E-mail

จำนวน