ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันภัยร้านทอง จากวิริยะประกันภัยicon  
รหัส : viriyah005
ยี่ห้อ : วิริยะประกันภัย
รายละเอียดย่อ :
จะเห็นได้ว่า จำนวนร้านทองที่ถูกปล้นในปัจจุบันนี้ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งในแต่ละครั้งก็ก่อให้เกิดความสูญเสีย และเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเสนอการประกันภัยร้านทอง เพื่อช่วยแบ่งเบาความเสียหายนี้
ให้กับเจ้าของร้านทองในกรณีที่ร้านทองถูกชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
รายละเอียดทั้งหมด :

 

ประกันภัยร้านทอง

จะเห็นได้ว่า จำนวนร้านทองที่ถูกปล้นในปัจจุบันนี้ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ
ซึ่งในแต่ละครั้งก็ก่อให้เกิดความสูญเสีย และเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้น
บริษัทฯ จึงขอเสนอการประกันภัยร้านทอง เพื่อช่วยแบ่งเบาความเสียหายนี้
ให้กับเจ้าของร้านทองในกรณีที่ร้านทองถูกชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์

 

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบกิจการร้านทอง

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ทองแท่ง หรือทองรูปพรรณ

ความคุ้มครอง

หมวดที่ 1 ให้ความคุ้มครองต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ายอันเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 

หมวดที่ 2 ให้ความคุ้มครอง ตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้แสดงสินค้าทองคำ เครื่องชั่ง และโทรทัศน์วงจรปิด จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 

หมวดที่ 3 ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชย ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของเจ้าของร้าน บุคคลในครอบครัว ลูกจ้าง และ/หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ ภายในสถานที่เอาประกันภัย 

 

ช่องทางการสั่งซื้อ


กรอกรายละเอียดเบื้องต้น
ชื่อผู้เอาประกัน  *
ที่อยู่ติดต่อ  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  *
E-mail

จำนวน