ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันภัยรถจักรยานยนต์ 3+ บรรเจิด  
รหัส : TVV0012
ยี่ห้อ : ไทยวิวัฒน์
ราคาปกติ :  2,200.00      
ราคาพิเศษ :  1,880.00
รายละเอียดย่อ :
ค่าเสียหายส่วนแรกฟรี 2000 บาท คุ้มครองบุคคลภายนอกสูงถึง 1 ล้านบาท เงินชดเชยสูงสุด 365 วัน
รายละเอียดทั้งหมด :

 

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)


ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน
300,000  บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง
10,000,000  บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง
1,000,000  บาท

ทุนประกันกรณีชนกับยานพาหนะทางบก


อายุการใช้งาน 1-5 ปี
10,000  บาท
อายุการใช้งาน 6-10 ปี
5000  บาท
 

เพิ่มความคุ้มครองพิเศษ


เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน (2 ที่นั่ง)
50,000  บาท
เงินทดแทนระหว่างการรักษาตัวใน ร.พ. สูงสุด 365 วัน เฉพาะผู้ขับขี่( ท)
500  บาท/สัปดาห์
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่
50,000  บาท

ติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล  *
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์  *
Email

จำนวน