ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “คุณอุ่นใจ” KSK Insuranceicon  
รหัส : PAKSK001
ราคาปกติ :  980.00      
ราคาพิเศษ :  550.00
ไฟล์เอกสาร : ksk_pa_2012-9-13-final-2.pdf
รายละเอียดย่อ :
แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลราคาประหยัด คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก อนุมัติไว เคลมเร็ว ชดเชยรายได้สูงสุดถึง 1000 บาทต่อวัน
รายละเอียดทั้งหมด :

 

•    ความบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
     ถาวรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
     กรมธรรม์ (อบ.1)
•    การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการฆาตกรรมหรือการทำร้ายร่างกาย
•    ความบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
     ถาวรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
•    ค่ารักษาพยาบาล

 

 

•    ค่าชดเชยระหว่างการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสูงสุด 6
     วันต่อครั้ง และสามารถรับค่าชดเชยได้สูงสุด 14 
     วันต่อปีตามอัตราเบี้ยประกันภัย

 

•    ง่ายและสะดวก เพียงใช้บัตรประชาชนก็เข้ารับการรักษาได้เลย
•    อนุมัติเคลมรวดเร็วโดยระบบสินไหมออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุด 
     ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
•    สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในเครือกว่า 250 แห่งทั่ว
     ประเทศ

 

 

ช่องทางการสั่งซื้อ

 


กรอกรายละเอียดเบื้องต้น
ชื่อผู้เอาประกัน  *
ที่อยู่ติดต่อ  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  *
E-mail

จำนวน