ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Happy Senior Allianz C.P.  
รหัส : PASENIOR01
ยี่ห้อ : Allianz C.P.
ราคาปกติ :  1,500.00      
ราคาพิเศษ :  900.00
รายละเอียดย่อ :
เบี้ยประกัน เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาทรับความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 100,000 บาท
รายละเอียดทั้งหมด :

-เบี้ยประกัน เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท

- รับความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก

- รับบัตร "PA Platinum Card" เพื่อสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลตามวงเงินที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า

- รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 100,000 บาท

- รับผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล

- รับเงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ นอกเหนือจากความคุ้มครองตาม อบ.2 อีกสูงสุด 30,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

1.อายุระหว่าง 55-75 ปี

2.ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ หรือประกอบอาชีพที่ไม่อันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต

3. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคตามที่เงื่อนไขระบุไว้

4.อาชีพที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ แอร์โฮสเตส สจ๊วต กัปตัน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา นักข่าว กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง พนักงานหรือคนงานขุดเจาะน้ำมันหรือเหมืองแร่ พนักงานทำความสะอาดอาคารสูง ชาวประมง พนักงานส่งของ/เอกสารที่ใช้มอเตอร์ไซต์ พนักงานขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกน้ำมัน แก๊ส วัตถุอันตรายต่างๆ พนักงานขับเรือโดยสาย

 

 แฮปปี้ซีเนียร์ 1 เน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย (บาท)
แผน1
แผน2
แผน 3

การเสียชีวต สูญเสียอวัยวะ การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

- กรณีอุบัติเหตุทั่วไป

-กรณีฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย

-กรณีอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 

100,000

100,000

100,000

 

300,000

300,000

100,000

 

500,000

500,000

100,000

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ 10,000 30,000 50,000
เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 30,000 30,000 30,000
เบี้ยประกันภัยรายปีต่อคน (บาท) 900 1,800 2,800

 

 แฮปปี้ซีเนียร์ 2 เพิ่มความคุ้มครองกระดูกแตกหัก

 

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย (บาท)
แผน1
แผน2
แผน 3

การเสียชีวต สูญเสียอวัยวะ การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

- กรณีอุบัติเหตุทั่วไป

-กรณีฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย

-กรณีอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 

100,000

100,000

100,000

 

300,000

300,000

100,000

 

500,000

500,000

100,000

ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน 30,000 90,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ 20,000 60,000 100,000
เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 30,000 30,000 30,000
เบี้ยประกันภัยรายปีต่อคน (บาท) 1,400 3,500 5,700

 

 แฮปปี้ซีเนียร์ 3 เพิ่มทุนประกันภัยเพื่อความคุ้มครองสูงสุด

 

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย (บาท)
แผน1
แผน2
แผน 3

การเสียชีวต สูญเสียอวัยวะ การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

- กรณีอุบัติเหตุทั่วไป

-กรณีฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย

-กรณีอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 

 

100,000

100,000

100,000

 

 

300,000

300,000

100,000

 

 

500,000

500,000

100,000

ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน 50,000 150,000 250,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ 50,000 75,000 100,000
เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 30,000 30,000 30,000
เบี้ยประกันภัยรายปีต่อคน (บาท) 2,300 4,600 6,700

 

ช่องทางการสั่งซื้อ

 


กรอกรายละเอียดเบื้องต้น
ชื่อผู้เอาประกัน  *
ที่อยู่ติดต่อ  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  *
E-mail

จำนวน