ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล MSIG Triple care  
รหัส : MSIG001PA
ราคาปกติ :  1,599.00      
ราคาพิเศษ :  1,399.00
รายละเอียดย่อ :
MSIG TRIPLE CARE เอ็มเอสไอจี ทริปเปิ้ลแคร์ แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มค่า คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
รายละเอียดทั้งหมด :

MSIG TRIPLE CARE  เอ็มเอสไอจี ทริปเปิ้ลแคร์ แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มค่า คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก คุ้มครองอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง มอบค่าชดเชยรายได้กรณีที่ต้องพักรักษาพยาบาล

เบี้ยประกันเริ่มต้นเบาๆเพียง 1,399 บาทเท่านั้น

 

 

คุ้มครองอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาพยาบาล  เพิ่มวงเงิน 2 เท่าสำหรับอุบัติเหตุสาธารณา ชดเชยกระดูกแตกหัก ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุ

 

ความคุ้มครอง
อายุ 1 ปี ถึง 60 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
แผน 1
แผน 2
แผน 3

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร

- อุบัติเหตุ รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

- อุบัติเหตุ ขณะขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์

- อุบัติเหตุสาธารณะ

 

200,000

100,000

400,000

 

300,000

150,000

600,000

 

500,000

250,000

1,000,000

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
20,000
30,000
50,000
ค่าใช้จ่ายทันตกรรมจากอุบัติเหตุ รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000
10,000
20,000

ค่าชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ต่อไป)

10,000
10,000
20,000
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง)
-
-
500
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมภาษีอากร
แผน 1
แผน 2
แผน 3
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร งานจัดการ งานเสมียน งานขาย ซึ่งประจำในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ หรือทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร (อาชีพประเภท 1-2)
1,399
1,899
2,599
สำหรับผู้ที่ทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ หรือผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต (อาชีพประเภท 3)
2,099
2,699
4,599

 

center

 


กรอกรายละเอียดเบื้องต้น
ชื่อผู้เอาประกัน  *
ที่อยู่ติดต่อ  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  *
E-mail

จำนวน