ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy 45+icon  
รหัส : In0011
ยี่ห้อ : กรุงเทพประกันภัย
ราคาปกติ :  3,180.00      
ไฟล์เอกสาร : ใบคำขอ_pa_update.pdf
รายละเอียดย่อ :
แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ รับประกันถึงอายุ 80 ปี เป็นหลักประกันที่มั่นคง อุ่นใจเต็มที่ทุกจังหว่ะชีวิต คุ้มครองครอบคลุม ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
รายละเอียดทั้งหมด :

 

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ รับประกันถึงอายุ 80 ปี เป็นหลักประกันที่มั่นคง อุ่นใจเต็มที่ทุกจังหว่ะชีวิต คุ้มครองครอบคลุม ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

 

 

คุ้มครองสูงสุดถึง 1,200,00 บาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 12 บาท

 

 หมายเหตุ :

  1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมอากรแสตมป์แล้ว
  2. บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ถึง 80 ปี และต่ออายุตลอดชีวิต (ยกเว้นบุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ)
  3. ยกเว้นอาชีพบุคคลที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานรับส่งเอกสารที่ใช้ รถจักรยานยนต์ ชาวประมง กรรมกร 
    คนงานก่อสร้าง ทหาร และตำรวจ ที่ยังรับราชการอยู่

 

         

สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งมาทาง E-mail หรือติดต่อตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อด้านล่าง

ช่องทางการสั่งซื้อ


กรอกรายละเอียดเบื้องต้น
ชื่อผู้เอาประกัน  *
ที่อยู่ติดต่อ  *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  *
E-mail

จำนวน