ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
MSIG - Single Rate (อัตราเบี้ยประกันแบบเหมาจ่าย) article

MSIG Insurance Promotion
ปี1 - 3 : ซ่อมห้าง
ปี4 ขึ้นไป : ซ่อมอู่

รถ SUV | เอกสารรายละเอียด

รถ City Car (กลุ่ม 5) | เอกสารรายละเอียด

รถ Fiesa & Swift | เอกสารรายละเอียด
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

MTI - Single Rate (อัตราเบี้ยประกันแบบเหมาจ่าย) article
Tokio Marine Insurance (SRM) Single Rate (อัตราเบี้ยประกันแบบเหมาจ่าย) article
AXA - Single Rate (อัตราเบี้ยประกันแบบเหมาจ่าย) article
BKI - Single Rate (อัตราเบี้ยประกันแบบเหมาจ่าย) article