ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศเหมาะกับใคร

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศเหมาะกับใคร

นักท่องเที่ยวแบบอิสระ 
นักท่องเที่ยว หรือประเภทแบคแพคเกอร์ที่เที่ยวด้วยตัวเองนั้น มักจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเริ่มตั้งแต่วางแผนจนถึงการเดินทางด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีบริษัททัวร์ช่วยอำนวยความสะดวกให้ การแก้ปัญหากับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้พบมาก่อนเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอ ซึ่งนั่นก็มีความเสี่ยงมากน้อยตามแต่ละสถานที่ โดยเฉพาะการเดินทางบนรถโดยสาร ซึ่งต้องพบปะผู้คนมากมายหลายแบบ ถึงแม้จะมีอิสระแต่ก็อาจไม่ปลอดภัยได้เช่นกัน 


นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบริษัททัวร์ 
ปกติบริษัททัวร์จะจัดทำประกันภัยการเดินทางให้แก่ลูกค้าอยู่แล้ว แต่จากที่ได้กล่าวข้างต้นว่าการประกันภัยเดินทางมีอยู่หลายประเภทให้เลือก ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัททัวร์แต่ละบริษัทว่าจะจัดทำประกันภัยการเดินทางให้เรามากน้อยเพียงใด โดยเริ่มต้นที่ต่ำสุดที่คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเดียวเพียง 100,000 บาท ดังนั้น จึงควรขอตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนจากบริษัททัวร์ หากพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการก็สามารถที่จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยได้ทันที ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่บริษัททัวร์จัดให้  

ผู้ที่เดินทางไปประเทศยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 
ได้แก่ อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย กรีซ เบลเยี่ยม โปรตุเกส สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ลักแซมเบิร์ก ไอซ์แลนด์ ในกลุ่มนี้จำเป็นต้องทำประกันภัยเดินทางเนื่องจากเป็นข้อบังคับในการขอวีซ่า เพื่อแสดงความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การเลือกซื้อประกันภัยเดินทางจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูว่าบริษัทที่รับทำประกันภัยเดินทางนั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถานทูตในกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่ และดูทุนประกันภัยขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1,500,000 บาท) เป็นอย่างน้อย ตัวเลขนี้ต้องตรวจสอบดูว่าเป็นทุนประกันภัยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุการเดินทางด้านการชดเชยในกรณีเสียชีวิต 

    

ผู้ที่เดินทางไปทำงาน สัมมนา/ประชุมที่ต่างประเทศ 
ท่านสามารถตรวจสอบกับบริษัทของท่านได้ว่าได้มีการทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศให้กับท่านหรือไม่ หรือตรวจสอบกับประกันภัยแบบอื่นที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่ แต่โดยปกติประกันสุขภาพที่ท่านทำไว้จะมีความคุ้มครองอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น ควรซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไว้เพิ่มเติมเพื่อความอุ่นใจกว่า 

 

 

 


ผู้ที่เดินทางเพื่อการศึกษาเรียนต่อ
โปรดทำการตรวจสอบกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหอพักที่ท่านได้ทำการเลือกไว้ว่ามีกฎข้อบังคับการทำประกันภัยกับบริษัทใดหรือไม่ และตรวจเช็คช่วงเวลาที่คุ้มครอง ซึ่งอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ไม่ครอบคลุม เช่น ช่วงเวลาเดินทางจนถึงลงทะเบียนเรียน ในบางครั้งการท่องเที่ยวก่อน หรือการเรียนภาษาในเบื้องต้น อาจเป็นเหตุให้ท่านควรเลือกซื้อประกันภัยเดินทางประเภทนี้ไว้ก่อนเช่นเดียวกัน 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง 

ประกันการเดินทางต่างประเทศ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองเมื่อเดินทางต่างประเทศ โดยมี 2 แผนให้เลือกตามความเหมาะสมกับการเดินทาง คือ แผนทวีปเอเชีย และแบบคุ้มครองทั่วโลก

ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ
ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ
แผนประกันการเดินทางสำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ครอบคลุม ด้วยแผนประกันภัยที่ให้เลือกได้ตามระยะเวลาที่ศึกษา
ประกันภัยน่ารู้

เลือกซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง
ภัยจากป้ายโฆษณาหล่นทับ ใครรับผิดชอบ
ทำอย่างไรเมื่อคู่กรณีหลบหนี
เบี้ยประกันภัยแพงเกินไป ทำอย่างไร ซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ถูกลง
ประเภทรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พรบ.
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
เบี้ยประกันชีวิต เพื่อหักลดหย่อนภาษี
ทำประกันอย่างไร.. ได้ประโยชน์สูงสุด?
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1และ2 ,3 มีความแตกต่างกันอย่างไร