ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ทำความรู้จักกับ "ประกันภัยค้ำจุนลูกจ้าง"

ทำความรู้จักกับ "ประกันภัยค้ำจุนลูกจ้าง"

            การประกันภัยค้ำจุนลูกจ้าง คือการประกันภัยที่ให้หลักประกันภัยแก่นายจ้าง ในกรณีลูกจ้างกระทำการฉ้อโกง ยักยอกทุจริตในหน้าที่ หรือระหว่างปฏิบัติงานแก่นายจ้าง ซึ่งนายจ้างอาจค้นพบในระหว่างสัญญาจ้าง หรือภายหลังหมดสัญญาจ้างสิ้นสุดลง

            นอกจากนี้แล้วการประกันภัยนี้ยังให้การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของนายจ้างที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ในทางการว่าจ้างซึ่งระบุไว้ในสัญญาให้ลูกจ้างเป็นผู้ชดใช้จากการกระทำดังกล่าวอีกด้วย

 

ปัญหาในการทำงาน

            การสมัครงานเพื่อหางานทำเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจซบเซา เมื่อโชคดีได้งานที่ดีทำ นายจ้างก็ควรจะให้ลูกจ้างหาคนค้ำประกันการทำงาน ในกรณีพึ่งพาญาติพี่น้องบางครั้งก็ประสบปัญหาการไม่ยินยาอมของคู่สมรสของผู้ค้ำ นอกจากนี้แล้วผู้ค้ำต้องลางาน เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ถ้าผู้ค้ำอยู่ต่างจังหวัดและถ้าหาผู้ค้ำไม่ทันเวลา ในที่สุดก็ไม่ได้งาน 

 

ทำอย่างไรเพื่อลดภารพของลูกจ้างแต่ให้หลักประกันแก่นายจ้าง

            การประกันภัยค้ำจุนลูกจ้าง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยตอบสนองความต้องการทั้งของลูกจ้างและนายจ้าง ช่วยขจัดปัญหาความยากลำบกากในการหาคนค้ำประกันการเข้าทำงาน ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเพื่อความน่าเชื่อถือของนายจ้าง

 

 

ถามตอบเกี่ยวกับประกันค้ำจุนลูกจ้าง

กรมธรรม์ประกันภัยค้ำจุนลูกจ้าง (ปลจ) ดีอย่างไร

            นายจ้างมีบริษัทเป็นผู้ค้ำ ซึ่งดีกว่าบุคคลค้ำ ลูกจ้างได้รับความสะดวก และไม่รบกวนผู้ค้ำ

 

กรมธรรม์ประกันภัยค้ำจุนลูกจ้าง ข้อตกลงคุ้มครองแบ่งออกเป็นกี่หมวด

            สามารถแบ่งได้ 2 หมวด คือ หมวดคุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง และคุ้มครองความรับผิดชอบตามสัญญาจ้าง

 

หมวดข้อตกลงความซื่อสัตย์ของลูกจ้างจ่ายผลประโยชน์อย่างไร

            จ่ายแก่บริษัทเมื่อมีการค้นพบการทุจริตของลูกจ้างในระหว่างเวลาเอาประกันภัย หรือตรวจสอบพบภายหลังภายใน 6 เดือนหลังจากการกระทำนั้น หรือภายใน  6 เดือนหลังสัญญาจ้างสิ้นสุด แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

 

หมวดข้อตกลงคุ้มครองการรับผิดชอบตามสัญญาจ้างจ่ายผลประโยชน์อย่างไร

            จ่ายให้บริษัทเมื่อลูกจ้างได้กระทำให้ทรัพย์สินของนายจ้างสูญเสียหรือเสียหายในระหว่างการปฏิบัติงานในทางการที่จ้างโดยสัญญาจ้างได้ระบุเอาไว้ให้ลูกจ้างต้องชดใช้แก่นายจ้าง

 

ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยลูกจ้าง ต้องทำอย่างไร

-          เสนอข้อมูลนายจ้างให้บริษัทพิจารณา

-          เสนอให้นายจ้างยินยอม

-          ชี้แจงรายละเอียดให้ฝ่ายบุคคล

-          มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่ฝ่ายบุคคล

-          ฝ่ายบุคคลแจ้งบริษัท (ผ่านตัวแทน) เมื่อลูกค้าตกลงซื้อ

 

ลูกจ้างจะซื้อกรมธรรม์โดยไม่ผ่านการยินยอมของนายจ้างได้หรือไม่

            บริษัทจะพิจารณาเมื่อได้รับการยินยอมจากนายจ้างเท่านั้น

 

กรณีลูกจ้างลาออก จะขอยกเลิกกรมธรรม์ได้อย่างไร

            ทำหนังสือแจ้งแก่บริษํทโดยส่งหนังสือรับรองบริษัทคืนพร้อมกับหนังสือยอมจากนายจ้าง

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง 

ประกันภัยค้ำจุนลูกจ้าง
 
ประกันค้ำจุนลูกจ้าง เริ่มต้นเพียง 1000 บาทเท่านั้น
ลดภาระของลูกจ้างในการหาผู้ค้ำ ให้หลักประกันที่มั่นคงกว่าแก่นายจ้าง
ราคา: 1,000.00

         

 

 

 
ประกันภัยน่ารู้

เลือกซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง
ภัยจากป้ายโฆษณาหล่นทับ ใครรับผิดชอบ
ทำอย่างไรเมื่อคู่กรณีหลบหนี
เบี้ยประกันภัยแพงเกินไป ทำอย่างไร ซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ถูกลง
ประเภทรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พรบ.
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
เบี้ยประกันชีวิต เพื่อหักลดหย่อนภาษี
ทำประกันอย่างไร.. ได้ประโยชน์สูงสุด?
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1และ2 ,3 มีความแตกต่างกันอย่างไร