ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ


ประกันสุขภาพเป็นประกันที่บริษัทประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้เนื่องจากนอนพักรักษาพยาบาลเท่านั้น  ไม่ว่าการรักษาพยาบาลจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือุบัติหตุ
ประเภทของประกันสุขภาพจะมีอยู่ 2 ประเภท ประกันเป็นแบบหมู่ และประกันในรูปแบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครอง จะแบ่งออกเป็น 7 หมวดหลักคือ

 

 1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวด ซึ่งจะครอบคลุมในค่าใช้จ่ายด้านค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ
 2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัดและการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
 3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาในคลินิค
 5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคลอดบุตร
 6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาฟัน
 7. ค่าชดเชยค่าใช้จ่าย

ข้อดีและข้อเสียของการทำประกันสุขภาพ


ข้อดี

 1. ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉิน เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาในโรงพยาบาลค่อยข้างสูง การทำประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งประกอบด้วยค่ารักษาผู้ป่วยในในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาย และค่ารักษาผู้ป่วยนอก ในกรณีที่ไม่ต้องรักษาพักฟื้นที่โรงพยาบาล
 2. ลดภาระครอบครัว ในกรณีที่เข้ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายที่สูง การจ่ายเงินเองอาจจะทำให้การเงินในครอบครัวนั้นขาดสภาพคล่องทางการเงินได้
 3. เพิ่มความคุ้มครองการประกันภัยที่มีอยู่แล้ว ในกรณีที่ท่านมีประกันสุขภาพที่เป็นสวัสดิการของบริษัทที่ท่านทำงาน แต่หากท่านต้องการให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากขึ้น ท่านสามารถทำระกันเพิ่มในภายหลังได้
 4. ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องความพอเพียงของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

 

ข้อเสีย
เป็นการชำระเงินเพื่อความเสี่ยงทางสุขภาพในอนาคต ไม่มีการออมหรือสะสมทรัพย์
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

 

ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันสุขภาพ

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

หมายเหตุ

อายุ

ผู้มีอายุมาก

ผู้มีอายุน้อย

ผู้มีอายุมามีแนวโน้มการเกิดปัญหาสุขภาพมากกว่า

เพศ

หญิง

ชาย

ผู้หญิงใช้เวลาในการพักฟื้นมากกว่าผู้ชาย

สุขภาพ

ประวัติสุขภาพไม่ดี

ประวัติสุขภาพไม่ดี

ตรวจสอบจากประวัติการเจ็บป่วยรุนแรง

อาชีพ

ผู้มีอาชีพเสี่ยงมาก

ผู้มีอาชีพเสี่ยงน้อย

ตามโอกาสความเสี่ยงที่จะได้รับจากการทำงาน

จำนวนบุคคล

จำนวนน้อย

จำนวนมาก

ยิ่งมีจำนวนมาก ยิ่งกระจายความเสี่ยงได้มากเช่นกัน

การใช้ชีวิตประจำวัน

เสี่ยงมาก

เสี่ยงน้อย

พิจารณาจากพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ

การเลือกซื้อประกันภัยสุขภาพ

 

 • ตรวจสอบว่าตนเองมีสวัสดิการอื่นๆหรือไม่ ถ้ามีสามารถขยายความคุ้มครองในส่วนที่เราต้องการ เพิ่มไม่ให้เป็นการจ่ายเงินเพื่อความคุ้มครองซ้ำซ้อน
 • เลือกซื้อประกันที่แบ่งแยกค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเจน เช่น ค่าห้อง ค่ารักษา ค่าแพทย์ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • ไม่จำเป็นต้องเลือกเบี้ยประกันแพง เราสามารถเฉลี่ยลดค่าใช้จ่าย โดยซื้อแบบประกันที่เบี้ยประกันไม่แพง  หากเกิดเหตุต้องเข้าโรงพยาบาล เราก็จะแค่เงินส่วนเกินจากความคุ้มครอง เป็นการแบ่งเบาภาระและเฉลี่ยความเสี่ยงที่คุ้มค่า
 • หากไม่เลือกซื้อแบบอิงตามราคาค่าห้อง ท่านสามารถเลือกในแบบเหมาจ่ายได้ เช่น เหมาจ่าย ต้องนอนห้องระดับราคา 2000 บาท แต่อยากได้ห้อง 4000 ก็สามารถจ่ายเพิ่มค่าห้องได้ โดยค่ายาและค่ารักษาอื่นๆ จะอยู่ในส่วนเหมาจ่าย ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก
 • ควรเลือกโรงพยาบาลที่เนพันธมิตรหรืออยู่ในเครือบริษัทประกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
 • ซื้อประกันแบบ Deductible คือผู้เอาประกันต้องจ่ายเงินในส่วนแรก หากค่าใช้จ่ายเกินกำหนดบริษัทประกันจะเป็นผู้จ่าย ซึ่งประกันประเภทนี้จะมีเบี้ยประกันถูก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยป่วย หรือสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการบริษัทคุ้มครงอยู่แล้ว

 

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
ประกันภัยน่ารู้

เลือกซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง
ภัยจากป้ายโฆษณาหล่นทับ ใครรับผิดชอบ
ทำอย่างไรเมื่อคู่กรณีหลบหนี
เบี้ยประกันภัยแพงเกินไป ทำอย่างไร ซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ถูกลง
ประเภทรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พรบ.
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
เบี้ยประกันชีวิต เพื่อหักลดหย่อนภาษี
ทำประกันอย่างไร.. ได้ประโยชน์สูงสุด?
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1และ2 ,3 มีความแตกต่างกันอย่างไร