ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าโดยวิธี ดังนี้

 

  1. สั่งซื้อโดยใช้ระบบสั่งชื้อของเว็บ โดยการคลิกที่ปุ่ม สั่งซื้้อ ตรงสินค้าที่ท่านต้องการ แล้วกรอกรายละเอียดเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันที่ท่านสนใจและเงินประกันที่ท่านต้องจ่าย โดยเมื่อท่านกรอกและส่งข้อมูลเสร็จแล้ว ทางบริษัทจะติดต่อกลับในภายหลังเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดสำคัญที่ต้องใช้
  2. เมื่อทางบริษัทได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นครบแล้ว จะแจ้งรายละเอียดจำนวนเงินเพื่อให้ท่านชำระ โดยรายละเอียดการโอนเงินจะอยู่ในหน้า "วิธีการชำระเงิน"
  3. เมื่อท่านชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรกแจ้งกลับมายังบริษัททางหมายเลขโทรศัพท์  02-2663731 เพื่อดำเนินการต่อไป

เมื่อท่านทำการส่งรายละเอียดการสั่งซื้อประกันที่ท่านต้องการแล้ว ทางบริษัทจะเป็นฝ่ายติดต่อและดำเนินการจนจบทุกขั้นตอน และจะแจ้งยอดเงินสุทธิที่ท่านจะต้องชำระ โดยรายละเอียดการการชำระเงิน มีดังต่อไปนี้

 ♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM วิธีการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา บัญชี เลขที่
กรุงศรีอยุธยา ทวีทรัพย์โบรคเกอร์ สุรวงศ์ ออมทรัพย์ 125-9-43316-9
กรุงเทพ ทวีทรัพย์โบรคเกอร์ สี่พระยา ออมทรัพย์ 170-0-57907-9กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
บริษัท ทวีทรัพยโบรกเกอร์ จำกัด
ที่อยู่ 204/11 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533085032

เบอร์โทรศัพท์ 086-312-2803-04-05, 083-710-0055