ประกัยภัยรถยนต์
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยอัคคีภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ
ประกันภัยทางทะเล
dot

dot
ว่าด้วยประกันภัยรถยนต์ article

 

หลายต่อหลายครั้งที่จะเกิดข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ในหลายกรณีพบว่าสาเหตุหลักเกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยไม่เข้าใจในหลักกฎหมาย เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการทำประกันภัย ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขเพื่อลดความเสียหายระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ หากผู้เอาประกันภัยได้อ่านและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน หลักการทั่วไปที่ควรทราบมีดังนี้

 

การโอนรถยนต์ /การเปลี่ยนเจ้าของ

    เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นี้ และบริษัทผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ 

    ในกรณีเป็นการทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ผู้เอาประกันภัยอย่างชัดเจน ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ0 หากไม่ได้แจ้งผู้เอาประกันภัยนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ที่กำหนดไว้

 

การหยุดใช้รถ 

    ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทผู้ประกันภัยได้โดย 

1. ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน 

2. ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดใช้รถในกรณี หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน หรือรถอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม

 

รถยนต์เช่าซื้อ 

    การประกันภัยรถยนต์เช่าซื้อ ให้บริษัทผู้รับประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้ส่วนเสียให้ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้เสียให้ผู้ให้เช่าซื้อ ให้บริษัทใช้เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมรายละเอียด

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ประกันรถยนต์ชั้น 1 Toyota & Honda ราคาเริ่มต้นเพียง 11,xxx บาท ซ่อมอู่
ประกันรถยนต์ชั้น 1 Toyota & Honda ราคาเริ่มต้นเพียง 11,xxx บาท ซ่อมอู่ ราคาพิเศาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2554 นี้เท่านั้น
ราคา: 12,100.00
พิเศษ: 11,000.00

ประกันชั้น 1 สำหรับรถ Chevrolet ราคาเริ่มต้นเพียง 12,xxx บาท ซ่อมอู่
ประกันชั้น 1 สำหรับรถ Chevrolet ราคาเริ่มต้นเพียง 12,xxx บาท ซ่อมอู่
รถ Chevrolet ราคาเริ่มต้นเพียง 12,xxx บาท ซ่อมอู่ โครงการดี ๆ มีจนถึงสิ้นปี 2554 นี้เท่านั้น
ราคา: 13,200.00
พิเศษ: 12,000.00

 

ประกันภัยชั้น 1
ประกันรถยนต์ชั้น 1
Campaign สุด Hot พิเศษสุด ๆ ตั้งแต่วันนี้ - สิ้นปี 2554
ราคา: 17,000.00
พิเศษ: 16,500.00

ประกันชั้น 2+,3+
ประกันภัยชั้น 3+และ 2+ AZCP Power Plus Select
Smart Gold & Smart Platinum Plan แผนประกันใหม่ สำหรับรถยนต์ใหม่ไม่เกิน 7 ความคุ้มครองกับเบี้ยประกันภัยที่คุณสามารถเลือกได้ เริ่มต้นที่ 5700 บาท
ราคา: 6,200.00
พิเศษ: 5,700.00

ประกันภัยรถยนต์ 3+ แบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
ประกันรถยนต์ 3+ แบบไม่เก็บค่าเสียหายส่วนแรก Power Plus Premier
ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส อุ่นใจ สบายกระเป๋า ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 7100 บาท
ราคา: 7,100.00
พิเศษ: 6,440.00

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 รวม พ.ร.บ.

ประกันภัยชั้น 3 รวม พ.ร.บ.
แผนประกันภัยรถยนต์ที่มอบความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากกว่าแค่เพียงการประกันภัยภาคบังคับ พร้อมเพิ่มวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่กรณีคดีอาญาสูงถึง 200,000 บาทด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 2,800 บาท ต่อปี
ราคา: 2,800.00
พิเศษ: 2,600.00

 
ประกันภัยน่ารู้

เลือกซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง
ภัยจากป้ายโฆษณาหล่นทับ ใครรับผิดชอบ
ทำอย่างไรเมื่อคู่กรณีหลบหนี
เบี้ยประกันภัยแพงเกินไป ทำอย่างไร ซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ถูกลง
ประเภทรถที่ต้องทำและไม่ต้องทำ พรบ.
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
เบี้ยประกันชีวิต เพื่อหักลดหย่อนภาษี
ทำประกันอย่างไร.. ได้ประโยชน์สูงสุด?
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1และ2 ,3 มีความแตกต่างกันอย่างไร